Wat is migraine?
Migraine is een aandoening waarbij aanvallen van ernstige hoofdpijn voorkomen. Deze aanvallen verlopen vaak volgens een vast patroon, met symptomen die per persoon kunnen verschillen. Sommige mensen met migraine zien bijvoorbeeld voorafgaand aan de hoofdpijn auravlekken, maar anderen hebben bijvoorbeeld last van spierstijfheid of vermoeidheid. In Nederland komt migraine bij ongeveer 10% van de bevolking voor. Zowel mannen als vrouwen kunnen last hebben van migraine, al komt het vaker voor bij vrouwen.
 

Symptomen van een migraineaanval
Een migraineaanval bestaat uit vier fases: een voorfase, de aurafase, een hoofdpijnfase en een herstelfase. Niet iedereen heeft tijdens deze fases dezelfde klachten. Toch komen verschillende klachten vaker voor in bepaalde fases van een migraineaanval.
 

Voorfase
In de voorfase van een migraineaanval komen vaak symptomen voor van vermoeidheid, concentratie- en denkproblemen, misselijkheid, spierstijfheid (vooral in de nek) en stemmingsveranderingen. Deze kunnen in één keer opkomen, maar kunnen zich ook geleidelijk opbouwen. De voorfase duurt niet bij iedereen even lang. Sommige mensen hebben een voorfase van een paar uur, terwijl anderen een voorfase hebben die een paar dagen duurt.
 

Aurafase
Deze fase van een migraineaanval is de kortste en duurt vaak twintig minuten tot een uur. Ook in deze fase kunnen de symptomen per persoon sterk verschillen. Bij verschillende vormen van migraine komen in deze fase tintelingen en gevoelloosheid voor, net als verwarring of concentratieverlies. Bij migraine met aura zien migrainepatiënten bijvoorbeeld gekleurde en gekartelde vlekken in hun gezichtsveld. Mensen met ernstige vormen van migraine (basilaire of hemiplegische migraine) kunnen ook te maken krijgen met het verliezen van bewustzijn of met verlammingsverschijnselen.
 

Hoofdpijnfase
Dit is de meest herkenbare fase van een migraineaanval. De typische hoofdpijn bij migraine is scherp en kloppend. De pijn bevindt zich meestal aan één kant van het hoofd. Ook wordt de pijn vaak erger bij lichamelijke inspanning. Daarnaast zijn veel mensen die last hebben van migraine in deze fase (over)gevoelig voor prikkels, met name licht en geluid. Misselijkheid en overgeven zijn daarnaast veel voorkomende klachten.

Deze fase kan een paar uur duren, maar ook een paar dagen. De lengte is redelijk constant per aanval; wanneer deze fase voor iemand een paar uur duurt, is duur van enkele dagen onwaarschijnlijk. Andersom geldt dit ook voor de langere duur, deze zal niet korter worden.
 

Herstelfase
Als de hoofdpijnfase voorbij is, hebben veel mensen nog last van vermoeidheid en concentratieproblemen. Lichamelijke inspanning kan er nog steeds voor zorgen dat de pijn even ‘opvlamt’. Bovendien houdt in deze fase de prikkelgevoeligheid nog even aan.
 

Wat is de oorzaak van migraine?
Over de precieze oorzaak van migraine is nog veel onduidelijkheid, des te meer omdat niet iedereen dezelfde symptomen heeft. Wel speelt genetische aanleg een rol: mensen met migraine hebben vaak iemand in de familie die er ook last van heeft. Sommige mensen krijgen ook een migraineaanval na het binnenkrijgen van bepaalde voeding(sstoffen).
 

Omgaan met migraine

Tijdens een aanval
Vanwege de ernst van de pijn en symptomen kan een migraineaanval grote gevolgen hebben. Veel mensen met migraine kiezen er daarom voor om tijdens of in aanloop naar een aanval een pijnstiller te nemen en te gaan slapen in een stille, donkere ruimte. Dit wordt vooral gedaan door mensen met een lichte vorm van migraine, waarbij een aanval enkele uren duurt.

Als een aanval echter langer duurt, is het belangrijk om goed in te spelen op de specifieke kenmerken van de aanval. Pijnstillers kunnen helpen tegen de pijn. Audiovisuele prikkels dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. Voldoende rust kan ervoor zorgen dat de klachten in ieder geval niet verergeren.
 

Leven met migraine
Omgaan met (chronische) migraine kan een grote en vervelende impact hebben op het leven van iemand die er last van heeft. De frequentie en ernst van de klachten kunnen ervoor zorgen dat het leven van een migrainepatiënt draait om het omgaan met de klachten en pijn.

Een regelmatig leefritme kan het omgaan met migraine makkelijker maken. Voldoende slaap, regelmatig eten en regelmatig bewegen gelden samen met voldoende ontspanning als goede leefregels voor mensen die veel last hebben van migraine. Ook is er medicatie beschikbaar om bijvoorbeeld hoofdpijn en misselijkheid te verminderen, of om de frequentie van de aanvallen te verminderen. Raadpleeg daarvoor wel altijd een arts.
 

Informatie over migraine
Wilt u zelf meer informatie opzoeken over migraine? Dan kunt u onder andere de volgende sites raadplegen.

www.hoofdpijncentra.nl
www.allesoverhoofdpijn.nl
www.w-h-a.org
www.thuisarts.nl/migraine
www.neurologie.nl/publiek/patientenvoorlichting/migraine-hoofdpijn

Beoordeel content: 
0
Nog geen beoordelingen
1222BFNS568219
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request