Enerzair® Breezhaler® met sensor

Enerzair® Breezhaler® is een eenmaal daagse vaste dosiscombinatie, geïndiceerd als onderhoudsbehandeling van astma bij volwassen patiënten die niet voldoende onder controle zijn met een onderhoudscombinatie van een langwerkende bèta2-agonist (LABA) en een hoge dosis van een inhalatiecorticosteroïd (ICS) en die één of meer astma-exacerbaties doormaakten in het voorgaande jaar. De werkzame stoffen zijn indacaterolacetaat, glycopyrroniumbromide en mometasonfuroaat (IND/GLY/MF). 

De Breezhaler® is de inhalator waarmee deze medicatie wordt geïnhaleerd. De sensor wordt bevestigd aan de inhalator. De Propeller sensor moet in combinatie met de Propeller App op een smartphone of een ander geschikt apparaat worden gebruikt. 
 

De belangrijkste functies van de sensor zijn:

Medicatie herinneringen
De patiënt ontvangt hoorbare en zichtbare herinneringen voor medicatie inname3.

Inhalatie bevestiging
De sensor bevestigt automatisch wanneer de patiënt de inhalator heeft gebruikt3,4.

Overzichten van inhalatorgebruik
Overzichten van het inhalatorgebruik van de patiënt zijn toegankelijk via de app en kunnen via email door de patiënt met de zorgverlener worden gedeeld3.

 

Voor meer informatie over dit product:

 

Referenties:
1.    Gessner, C. et al. (2020). Respiratory Medicine, 170, 106021; https://doi.org/10.1016/j.rmed.2020.106021
2.    Kerstjens, H. et al. (2020). The Lancet Respiratory Medicine; https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30190-9
3.    Propeller Health, QR Rationale for EU classification-2017-B-2019-7-24 Update
4.    Bijsluiter Enerzair Breezhaler, zie https://www.novartis.nl/medicijnen

0922ENE513293
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request