Hogere therapietrouw en betere inhalatietechniek, dat willen we allemaal wel! Maar waarom gaat het dan toch zo vaak mis? In deze serie van 6 artikelen verkennen we deze thema’s aan de hand van onderzoeken en interviews en belichten ze vanuit verschillende hoeken. Dit biedt u de mogelijkheid om te reflecteren op uw dagelijkse praktijk. Zo werken we samen aan hogere therapietrouw en betere inhalatietechniek. Dit is deel 3 uit de serie.

 

De vergeetachtige patiënt is één van de drie typen therapieontrouwe patiënten die de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) onderscheidt. Deze patiënten weten hoe het moet en willen wel therapietrouw zijn, maar het lukt hen eenvoudigweg niet.1 Toch is het mogelijk om van de vergeetachtige patiënt een aandachtige en therapietrouwe patiënt te maken, zodat iedereen met astma zijn of haar ambities ten volle waar kan maken.
 

“Van de drie verschillende typen therapieontrouwe patiënten – de vergeetachtige, de bewust therapieontrouwe en de onwetende patiënt die in een vorig artikel uit deze serie zijn beschreven – is de eerste waarschijnlijk het meest bekend,” aldus universitair docent doelmatig geneesmiddelgebruik in het UMCG dr. Job van Boven, tevens oprichter en coördinator van het Therapietrouw Expertise Center (MAECON). Van Boven doet uitgebreid onderzoek naar therapietrouw en stelt dat de vergeetachtige patiënt weliswaar de intentie heeft om ‘zo therapietrouw mogelijk’ te zijn, maar door alle drukte in het dagelijks leven gaat het vaak mis. “Patiënten lopen tegen allerlei praktische barrières op waardoor ze hun medicatieregime niet kunnen inpassen of combineren met hun normale routine.”
 

Motivatie en praktische reminders 
Een belangrijk aspect van de therapieontrouw bij deze patiënten is dat ze doorgaans wél gemotiveerd zijn om ‘er iets aan te doen’. Ze zijn immers vol goede moed begonnen aan hun therapie maar door omstandigheden buiten zichzelf loopt dat niet lekker. “Dat betekent dat je met deze patiënten in gesprek kunt of zij open staan voor verbetering.” “Het ondervangen van het ‘vergeten’ kan vaak met rechttoe-rechtaan interventies”, aldus Van Boven. “Denk daarbij aan een vereenvoudiging van het medicatieregime. Dit maakt de kans op vergeten al een stuk kleiner.” Ook medicatiereminders, sociale ondersteuning en een duidelijke link met de gewone dagelijkse bezigheden (bv. een vast tijdstip voor inname/gebruik van de medicatie) kunnen handig zijn.
Met name e-Health biedt wat dat betreft ongekende nieuwe mogelijkheden. Zo wordt er momenteel gewerkt aan verschillende digitale oplossingen zoals een sensor die op de inhalator bevestigd kan worden en via een app op een smartphone ingesteld wordt. Patiënten krijgen dan op een vastgesteld tijdstip een reminder om hun medicatie te gebruiken. 
 

Topsport en astma: het kan!
Schaatsster Lotte van Beek – die op de Olympische Spelen én op diverse Nederlandse en wereldkampioenschappen gouden, zilveren en bronzen medailles in de wacht sleepte – weet uit eigen ervaring hoe belangrijk therapietrouw is. Zij heeft astma en heeft het gebruik van haar medicatie een vaste plek in haar dagelijkse routine gegeven. “Het is voor mij net zo vanzelfsprekend als tandenpoetsen,” lacht ze. “Nu heb ik als atleet natuurlijk een behoorlijk gestructureerd leven, dus voor mij ligt het misschien een beetje anders. Was dat niet zo, dan zou ik zeker zoiets als een reminder in mijn telefoon gebruiken.” Juist doordat Lotte haar medicatie trouw en volgens voorschrift van haar arts gebruikt, voelt ze zich niet beperkt. Ze is in staat haar ambities op schaatsgebied te verwezenlijken, en met succes zoals o.a. haar drie Olympische medailles bewijzen. “Mijn astma is geen beletsel om topsport te bedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook geldt voor andere mensen met astma. Laat je er niet door in de weg zitten door je medicatie zo goed mogelijk te gebruiken. Dus op tijd nemen, maar ook op de juiste manier inhaleren, want therapietrouw zijn valt of staat met een goede inhalatietechniek. Heb je dat in de vingers, dan is alles mogelijk.” 

Meer weten over hoe Lotte haar ambities op topsportniveau succesvol combineert met astma en welke belangrijke rol therapietrouw daarbij speelt? Bekijk hier haar verhaal!


 

Dit is het derde artikel uit de serie over therapietrouw bij astma. Benieuwd naar het volgende artikel? Daarin wordt ingegaan op de relatie tussen een incorrecte inhalatietechniek en lage therapietrouw. 
 

Referenties
1. WHO. Adherence to long-term therapies: evidence for action. Beschikbaar via https://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/. Geraadpleegd 10 februari 2020.
2. Van Boven JFM, et al. Towards tailored and targeted adherence assessment to optimise asthma management. npj Primary Care Respiratory Medicine. 2015;25:15046.

Beoordeel content: 
0
Nog geen beoordelingen
0322RESP413000
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request